Burmistrz Polic wraz z Gminnym Zarządzaniem Kryzysowym podjął szereg działań w celu zwalczania epidemii.

Zgodnie z zaleceniami Starosty Polickiego na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego wyznaczono miejsce kwarantanny zbiorowej na terenie gminy Police na 60 miejsc.

 • Od 17 marca bieżącego roku rozpoczęto przygotowania do przyjęcia osób przybywających z zagranicy, którzy będą podlegać kwarantannie.
 • W przypadku rezygnacji z kwarantanny domowej osoby te zostały skierowane na kwarantannę zbiorową, która została zorganizowana na bazie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 w ilości 60 miejsc zakwaterowania i wyżywienia.
 • W celu dotarcia do miejsca kwarantanny została zawarta z firmą taksówkarską, która osoby skierowane przez Straż Graniczną przewoziła z Kołbaskowa do Trzebieży.

Zostały powzięte starania, aby dotrzymać wymagań i warunków związanych z przebiegiem kwarantanny. W tym celu została wynajęta firma ochroniarska w celu pilnowania obiektu terenu i osób przebywających w kwarantannie zbiorowej.

 • Kwarantanna zbiorowa rozpoczęła się 27 marca i trwała do 22 kwietnia.

Z funduszu Gminnego Zarządzania Kryzysowego zostały wydysponowane środki finansowe dla kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zakupu :

 • płynów odkażających i dezynfekujących
 • maseczek
 • rękawic
 • kapturów ochronnych dla pracowników ośrodka

Ponadto w celu uposażenia i zabezpieczenia domków, w których przebywały osoby poddane kwarantannie zostały zakupione:

 • środki odkażające i dezynfekujące
 • termometry do pomiaru temperatury ciała
 • worki jednorazowe oraz wszelkie jednorazowe naczynia do wydawania posiłków.

Pracowników ochrony obiektu, taksówkarzy oraz osoby z granicy wyposażono w maski ochronne, kombinezony, gogle, płyny dezynfekujące osobiste i do samochodów.

Zalecono postawienie dodatkowych kontenerów na odpady z kwarantanny.

Burmistrz Polic również przeznaczył środki finansowe dla Ośrodek Pomocy Społecznej aby zakupił ze środków zarządzania kryzysowego kaptury z ochroną dróg oddechowych, profesjonalne maski dla pracowników, którzy sprawują opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi.

Dla seniorów zostały wydane maski wielokrotnego użytku w ilości 200 szt.

Stowarzyszeniu „Feniks” w Policach przy ul. Fabrycznej, który prowadzi pomoc dla osób bezdomnych przekazano nieodpłatnie kombinezony, maski, środki odkażające i gogle.

W ramach walki z koronawirusem zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej TRANS NET na odkażanie 105 przystanków komunikacyjnych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebieży w którym przebywały osoby na kwarantannie zbiorowej.

W ramach pomocy dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Policach przy ul. Siedleckiej przekazano namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem (nagrzewnica i oświetlenie), który rozstawiła Państwowa Powiatowa Straż Pożarna z Ochotniczą Strażą Pożarną, dodatkowo na zakup sprzętu dla szpitala przekazano 125.000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne Police, Trzebież, Tatynia i Tanowo wyposażono druhów w maski, gogle, rękawiczki jednorazowe, kombinezony ochronne oraz środki odkażające osoby i samochody.

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych współpracowały z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w dowożeniu zakupów, leków i wyżywienia dla osób przebywających w kwarantannie domowej.

W celu uniknięcia zarażenia i rozwoju epidemii wyposażono pracowników Urzędu Miejskiego, strażników Straży Miejskiej, pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz Bibliotekę Miejską w maseczki wielokrotnego użycia, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące oraz dozowniki. 

Ze względu na wybuch pandemii Gmina Police pomaga w zdalnym nauczaniu.
Gmina Police rozstrzygnęła przetarg na zakup 40 laptopów dla szkół realizujących zdalne nauczanie. Koszt zakupu wyniesie niespełna 120 tysięcy złotych.

Równolegle gmina złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie zakupu w kwocie 100 tysięcy złotych.

 • Komputery zostaną zakupione z budżetu gminy Police, natomiast prawdopodobnie uda się pozyskać środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zgodnie z założeniami projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zdalnego nauczania.

Doposażony został również Dom Samotnej Matki MONAR/MARKOT w Policach –zostały przekazane środki odkażające dla użytku mieszkańców i pracowników, maseczki, rękawiczki, kombinezony.

Burmistrz Polic 3 kwietnia wydał zarządzenie w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Police poprzez wprowadzenie zwolnienia z czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntu oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozporządzenie dotyczy:

Wprowadza się szczególną formę pomocy społeczności lokalnej, polegającą na zwolnieniu z urzędu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach komunalnych oraz będących dzierżawcami gruntu, którego właścicielem jest gmina, od opłat:

 • z tytułu czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntu,
 • za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 14 marca do 30 czerwca 2020 r.

Dokładną treść zarządzenia można przeczytać pod adresem: http://www.police.pl/wiadomosci/aktualnosci/1847-burmistrz-polic-wladyslaw-diakun-wydal-dzis-zarzadzenie-w-sprawy-pomocy-dla-przedsiebiorcow-i-firm-lokalnych-z-terenu-gminy-police.html