Od 16 kwietnia obowiązywać będzie zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Należy je zakrywać albo maseczkami, albo szalikami albo chustami.

Rząd przedłużył również wszystkie obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa:

Do 19 kwietnia obowiązuje:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się,

 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego,

 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!

 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych,

 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe,

 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;,

 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich,

 • zamknięcie restauracji,

 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie (3 osoby na jedną kasę),

 • ograniczenia w działalności instytucji kultury.

Do 26 kwietni obowiązuje:

 • zamknięcie szkół i uczelni,

 • przedszkoli i żłobków,

 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego,

 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do 3 maja obowiązuje:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,

 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską (14-dniowa).

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.