Burmistrz Polic Władysław Diakun wydał dziś zarządzenie w sprawie pomocy dla przedsiębiorców i firm lokalnych z terenu gminy Police.

Pomoc polegać będzie na zwolnieniu z czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i dzierżawę gruntu, którego właścicielem jest gmina Police oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres od 14 marca do 30 czerwca.

Czynsz z tytułu najmu i czynsz za dzierżawę gruntu za okres nieobjęty zwolnieniem pozostaje bez zmian.

Burmistrz Polic wykonanie zarządzenia powierza Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Policach oraz właściwym wydziałom Urzędu Miejskiego w Policach.

Poniżej zarządzenia Burmistrza Polic: