Gmina Police otrzyma ponad 3,2 miliona złotych na nowy węzeł przesiadkowy i pętlę autobusową, które usytuowane będą przy ulicy Wyszyńskiego na osiedlu „Chemik” w Policach. Inwestycja zakłada budowę peronów dla autobusów, postojów dla taksówek, busów i rowerów wraz z wiatami przystankowymi oraz ciągami pieszo- rowerowymi. Burmistrz Polic Władysław Diakun podpisał we wtorek wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem umowę na dofinansowanie tego projektu.

Równocześnie Marszałek podpisał umowę z zastępcą prezydenta Szczecina Michałem Przepierą na dofinansowanie zakupu dwudziestu autobusów dla SPA Dąbie. Obie inwestycje otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020.