Szanowni Państwo!

Mając na uwadze, że przygotowanie, zbieranie podpisów popierających projekty do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok czy składanie tych projektów jest obecnie bardzo utrudnione, podjęliśmy decyzję o zmianach w procedurach Polickiego Budżetu Obywatelskiego obowiązujących w tym roku.

Chcemy, aby wszyscy zainteresowani mieli możliwość przygotowania i złożenia swoich pomysłów, dlatego też nabór projektów zostaje otwarty, zgodnie z harmonogramem, do 31 marca.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Policach przedstawiony zostanie projekt uchwały zmieniający harmonogram w taki sposób, aby umożliwić składanie projektów także w późniejszym terminie. Tym samym zostanie także przesunięty termin weryfikacji projektów oraz głosowania.

O wszystkich wprowadzonych zmianach będziemy informować na bieżąco.