decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne na terenie gminy Police nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Od poniedziałku 16 marca wszystkie szkoły, przedszkola i  żłobki będą całkowicie zamknięte dla dzieci.

Od tego dnia nie będzie też działać Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz Biblioteka (budynek główny i filia).

Odwołane zostają wszystkie wydarzenia organizowane przez te placówki, zaplanowane do końca marca br..

Zawieszone zostaje też działanie świetlic osiedlowych i  wiejskich. Wstrzymane będą zajęcia dla dzieci oraz spotkania dorosłych.

Urząd Miejski w Policach, Ośrodek Pomocy Społecznej w  Policach, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Policach będą funkcjonowały normalnie.

Apeluję, aby osobiste załatwianie spraw w tych instytucjach, ograniczyć do tych, które są najbardziej pilne. Proszę, aby to, co jest możliwe załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną. Sugeruję, aby opłaty i przelewy dokonywać również drogą elektroniczną.

Opisane powyżej środki podejmowane są celach profilaktycznych i ochrony naszych mieszkańców.

Informacje dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Policach można uzyskać pod numerem telefonu 91 43 11 830.