Uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Policach prowadzi prace mające na celu wdrożenie projektu:,,lntegracja i rozbudowa systemów informatycznych do świadczenia  e-usług, w celu zrównoważonego rozwoju e-społeczeństwa Miasta Police", W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wypełnienie przez państwa ankiet dot. elektronicznych usług publicznych. Pozyskane w ten sposób informacje będą potrzebne do opracowania Diagnozy lnteresariuszy oraz dalszego przygotowywania szczegółowych założeń projektu.

W związku z zbliżającym się terminem zakończenia opracowania koncepcji projektu bardzo proszę  o wypełnienie w jak najszybszym terminie.

W przypadku pytań  lub wątpliwości odnośnie sposobu wypełnienia ankiet proszę o kontakt z koordynatorem projektu ze strony UM Police: Panem Krzysztofem Małodobrym, kontakt mailowy:  krzysztof. malodobry@ug. police.pl  lub telefoniczny: 91 4377825.

Link do ankiety 

Burmistrz Polic

Władysław Diakun