5 i 6 marca br. we Wrocławiu obywa się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów będą możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych.

Z ramienia Samorządu Gminy Police w zgromadzeniu udział biorą Burmistrz Władysław Diakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz.

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, oprócz dorocznych czynności statutowych, jest okazją do przedyskutowania w szerszym gronie wielu ważnych dla samorządów i miast członkowskich tematów, w tym zwłaszcza spraw legislacyjnych.

Wśród zagadnień merytorycznych, umieszczonych w porządku obrad, znajdują się możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych.

Podczas zgromadzenia przedstawiciele samorządów i inni wydelegowani na zgromadzenie będą również mieli szansę na dyskusję   w temacie wpływu wyzwań globalnych na działania samorządu miejskiego.  Goście specjalni pojawią się podczas Konferencji programowej: Samorząd miejski – liderzy zmian w Trzydziestoleciu wolnej Polski.