Do 31 marca mieszkańcy gminy Police mogą zgłaszać swoje projekty w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.

Weryfikacja złożonych wniosków będzie się odbywać w terminie od 1 kwietnia do 25 maja. Następnie ogłoszona zostanie lista projektów, na które policzanie będą mogli głosować.

Na oddanie głosu na swojego faworyta będzie można, począwszy od 8 czerwca. Głosowanie dobiegnie końca 21 czerwca. Później komisja będzie miała czas na podliczenie głosów i podanie wyników do publicznej wiadomości.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego do wydania jest okrągły milion złotych. Z danej kwoty przeznacza się kwotę 750.000 złotych na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 250.000 złotych na realizację zadań na terenie sołectw w Gminie Police.

Zachęcamy mieszkańców gminy Police do zgłaszania swoich projektów. Projekty należy składać na stronie: https://police.budzet-obywatelski.org/