Burmistrz Polic informuje, iż zmiany dokonane w rozkładzie jazdy Linii Samorządowej wynikały z sytuacji finansowej i możliwości budżetowych Gminy Police na rok 2020. Niemniej jednak temat jest ponownie analizowany i dyskutowany w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla mieszkańców. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami SPPK Sp. z o.o. jak również odbyło się spotkanie z Sołtysami, którzy wystosowali petycję z prośbą o pozostawienie rozkładu jazdy Linii Samorządowej w kształcie sprzed 1 lutego 2020 r. W treści ww. petycji zawarta jest propozycja powrotu do odpłatności za przejazdy Linią Samorządową  (z wyłączeniem dzieci i młodzieży szkolnej), które to rozwiązanie brane jest pod uwagę.

Na spotkaniu z sołtysami Trzebieży, Tatyni, Dębostrowa, Drogoradza, Uniemyśla, Niekłończycy i Tanowa zostały przedstawione możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów finansowane ze sprzedaży biletów. Nowy rozkład, uwzględniający te kursy został przekazany, z prośbą o skonsultowanie go z mieszkańcami i wypracowanie kompromisowego rozwiązania.
W połowie marca planowane jest następne spotkanie w celu ustalenia najlepszego, możliwego i akceptowalnego przez mieszkańców rozkładu jazdy.  

Równocześnie Burmistrz Polic wystosował pismo do Wojewody zachodniopomorskiego z zapytaniem o możliwość dofinansowania Linii Samorządowej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.