Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i  obuwie ochronne oraz po  każdym  kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować  maty dezynfekcyjne w  wejściach  i  wyjściach  z  budynków,  w  których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
  • swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.