W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się uroczystość z okazji 80 rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir, do Kazachstanu i w głąb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Wydarzenie rozpoczęła inscenizacja przygotowana przez harcerzy ZHP ze szczepu „Warpienisko”. Wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Tadeusz Słonina poprosił uczestników, aby minutą ciszy oddali hołd i pamięć zesłanym i deportowanym Sybirakom, którzy na zawsze pozostali na nieludzkiej ziemi. Chór Kombatanta pod dyrekcją Marii Białkowskiej-Dublasiewicz zaśpiewał hymn Sybiraków.

Następnie głos w imieniu samorządowców zabrali burmistrz Polic Władysław Diakun oraz starosta policki Andrzej Bednarek.

– Wielu z nich nie powróciło na ziemie ojczyste. Wszyscy mieli w sobie ducha polskości, byli zjednoczeni mimo panujących wówczas trudów. Ci, co powrócili, przekazują młodym pokoleniom historię. Dziękuję Wam za to – powiedział Władysław Diakun, burmistrz Polic.Akty nadania i legitymacje honorowego członka Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków podczas obchodów 80 rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir, do Kazachstanu i w głąb ZSRR otrzymali burmistrz Polic Władysław Diakun, dyrektor polickiego MOKu Anna Ryl i starosta policki Andrzej Bednarek.

Za kończenie uroczystości odbyły się występy artystyczne młodzieży z Liceum nr 1 i 37 w Szczecinie, Chóru Kombatantów, oraz Zespołu Folklorystycznego "Balbiny".