12 października 2018 roku Burmistrz Polic Władysław Diakun podpisał umowę na przebudowę świetlicy wiejsko-strażackiej w Tanowie, a 22 stycznia 2020 roku odbyło się je uroczyste otwarcie.

Inwestycja miała ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. W ramach przeprowadzonej przebudowy zmodernizowany został nie tylko istniejący budynek, ale dobudowano do niego kolejną część, przez co powiększona została powierzchnia świetlicy. Wymieniona została instalacja wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna. Powstał odcinek drogi dojazdowej do budynku, a także ciągi piesze i tereny zielone.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem na czele, przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Grzegorzem Ufniarzem oraz radnymi Rady Miejskiej w Policach.

Zaproszeni zostali również radni poprzedniej kadencji oraz sołtysi sołectw z terenu gminy Police.

Sołtys Tanowa Zygmunt Kołacki i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Marian Siwiela podziękowali burmistrzowi Polic oraz radnym Rady Miejskiej za zaangażowanie w modernizację świetlicy, która będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz strażaków ochotników.