Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

26 listopada, w setną rocznicę urodzin Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Honorowego Obywatela Gminy Police, w Parku Solidarności w Policach złożono kwiaty i zapalono znicze przed kamieniem poświęconym Ryszardowi Kaczorowskiemu. W kościele pw. św. Kazimierza w Policach odbyła się Msza św. w Jego intencji, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Waldemar Gasztkowski. Po mszy samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządów – gminnego i powiatowego. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili harcerze i zuchy z Hufca ZHP w Policach za co im bardzo dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia tego ważnego wydarzenia.

5 grudnia zakończyły konsultacje społeczne dotyczące sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2021 rok. W trakcie konsultacji do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Projekt uchwały w sprawie Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zostanie przedstawiony Państwu na dzisiejszej sesji.

6 grudnia 2019 w Ueckersaal w Torgelow wziąłem udział w konferencji inaugurującej wspólne biuro krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina. Udział w niej wziął Parlamentarny Sekretarz Stanu ds. Pomorza Przedniego Patrick Dahlemann, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, burmistrzowie różnych miejscowości oraz przedstawiciele różnych instytucji.

7 grudnia po raz jedenasty odbyło się polsko – niemieckie spotkanie „Opłatek” w Pasewalku. Jest to okazja pielęgnująca polskie tradycje i obyczaje, którą dzielimy się za każdym razem z mieszkańcami Pasewalku i okolic. Program obejmował koncert, który rozpoczął się o godz. 17.00 oraz spotkanie wigilijne w sali parafialnej. Inicjatorem spotkania opłatkowego jest Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Kultury i Integracji z siedzibą w Pasewalku oraz katolicka parafia św. Ottona. Przygotowania wspierają miasta partnerskie Pasewalk i Police.

12 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się w spotkanie, w trakcie którego wręczono stypendia i nagrody sportowe zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe. Wręczonych zostało 16 stypendiów oraz 33 nagrody.

12 grudnia podpisano aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu “Budowa dróg rowerowych w Policach”. Podpisany aneks gwarantuje 2 458 266,03 zł dofinansowania. Regionalny Program Operacyjny dołoży do zadania 555.184,04 zł na potrzeby budowy odcinka ścieżki w ciągu Roweckiego – Rurowa. Całkowite wydatki na budowę tego etapu dróg rowerowych wyniosą 3 052 077,69 zł.

16 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania była ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2019.

18 grudnia w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Policach został oddany do użytku nowy samochód do przewozu osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Gmina Police w ramach dotacji dla stowarzyszenia przekazała na ten cel 20.000 zł.

21 i 22 grudnia od godz. 13.00 na deptaku przy ul. Zamenhofa odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. W trakcie imprezy przewidziane są atrakcje w klimacie Świat Bożego Narodzenia, występy wokalne, teatralne, happeningi, pokazy, parady uliczne i warsztaty – wszystko po to, by poczuć magię Świąt. Program zawiera liczne atrakcje dla najmłodszych. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny. Serdecznie zapraszam Panie i Panów Radnych oraz wszystkich mieszkańców!

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach zorganizowali zbiórkę środków na zakup paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców sołectw Gminy Police. Paczki zostały rozwiezione mieszkańcom w dniach 17 i 18 grudnia.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, życzę przede wszystkim zdrowia, dużo spokoju i nadziei, spełnienia marzeń, szczęścia i radości. Niech świąteczny nastrój na długo pozostanie w naszych sercach, a cały kolejny 2020 rok przyniesie same dobre chwile w życiu osobistym oraz satysfakcję z osiągnięć zawodowych.