W setną rocznicę urodzin Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Honorowego Obywatela Gminy Police, Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę w sprawie nadania skwerowi, w okolicy skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Asfaltowej, imienia Ryszarda Kaczorowskiego.

Radni, uchwałę o nadaniu imienia skwerowi, podjęli podczas sesji Rady Miejskiej 26 listopada. W przerwie obrad odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Ryszardowi Kaczorowskiemu na skwerze Jego imienia.

Wieczorem w Parku Solidarności w Policach złożono kwiaty i zapalono znicze przed kamieniem poświęconym Ryszardowi Kaczorowskiemu. W kościele pw. św. Kazimierza w Policach odbyła się Msza św. w Jego intencji, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Waldemar Gasztkowski. Po mszy samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządów – gminnego i powiatowego. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili harcerze i zuchy z Hufca ZHP w Policach.

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 w Białymstoku, zmarł 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku. W latach 1989–1990 był ostatnim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Od najmłodszych lat należał do harcerstwa. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną tworzył Szare Szeregi, gdzie pełnił funkcję komendanta okręgu białostockiego. Był łącznikiem między Szarymi Szeregami a Komendantem Związku Walki Zbrojnej. 17 lipca 1940 aresztowany przez NKWD i więziony w Białymstoku oraz w Mińsku, gdzie po dwudniowym procesie 1 lutego 1941 skazany na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Radzieckiej. Po stu dniach pobytu w celi śmierci 10 maja sąd ZSRR zamienił wyrok na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. W marcu 1942 wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino.

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego. Przez 35 lat pracował jako księgowy.

Po nagłej śmierci Kazimierza Sabbata 19 lipca 1989, zgodnie z art. 19 Konstytucji RP złożył przysięgę i objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

20 grudnia 1990 zakończył działanie swojego urzędu oraz rządu na emigracji i cztery dni później przekazał na Zamku Królewskim w Warszawie insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej, wśród nich insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski wybranemu w wyborach powszechnych prezydentowi Lechowi Wałęsie.

Na mocy uchwały Rady Gminy Nr XVI/122/99 z dnia 10.12.1999 r. Ryszard Kaczorowski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Police. 

Zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.