Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

24 października w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, panie Anna Malinowska i Joanna Siedlarz, zostały nagrodzone za udział w ogólnopolskim konkursie „Projekt socjalny dla rodziny”. Nagrodzony został projekt „Mamo, tato, co Wy na to?” realizowany w polickim OPS od 2013 roku. Serdecznie gratuluję nagrodzonym pracownikom i całemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

30 października na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej uczestniczyłem w uroczystości wręczenia nagrody w konkursie "Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego". Nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego został nagrodzony Dom Kota działający przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, które zostało wybudowane i uruchomione przez wszystkie cztery gmin powiatu polickiego.

30 października, w związku z dniem Wszystkich Świętych wspólnie ze moim zastępcą Maciejem Greinertem zapaliliśmy znicze w miejscach upamiętniających ofiary II Wojny Światowej – wszystkich tych, którzy w latach 1939-1945 zginęli na terenie dzisiejszej Gminy Police jako więźniowie obozów, pracownicy przymusowi.

4 listopada, na placu przy Muzeum Historycznym SKARB, odbyło się spotkanie modlitewne przy brzozowym krzyżu upamiętniające osoby, które zginęły podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszych Polic jako pracownicy przymusowi fabryki benzyny syntetycznej Hydrierwerke Politz, więźniowie obozów. Spotkaniu modlitewnemu przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach – ks. kan. Waldemar Gasztkowski.

12 listopada 2019 roku przywrócony dla ruchu autobusów został przystanek Police Rynek. Na przystanek powróciły linie autobusowe: 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, Linia Samorządowa oraz linie nocne. Organizacja przystanku, przydział peronów dla poszczególnych linii będzie taki sam jak przed modernizacją.

11 listopada, w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, razem z moim zastępcą Jakubem Pisańskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Ufniarzem złożyłem kwiaty i znicze pod pomnikiem Ludziom Solidarności i w Parku Solidarności pod kamieniami upamiętniającymi wielkich Polaków. O godzinie 11.00 w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Policach uczestniczyłem w mszy świętej w intencji Ojczyzny z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mszę celebrował proboszcz parafii ksiądz kanonik Waldemar Gasztkowski.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyły się dwa koncerty – „Rodzinny Śpiewnik Patriotyczny” oraz „Ułani, ułani”, podczas których śpiewano najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne. Pierwszy z koncertów dedykowany był dla całych rodzin. Po południu odbył się drugi z zaplanowanych koncertów, podczas którego wystąpił Chór Kameralny „Cantore Iuvenum” pod dyrygenturą Julii Figiel. Koncert poprowadziła związaną z Operą na Zamku – Ewa Filipowicz-Kosińska. Dziękuję dyrektor Pani Annie Ryl oraz całemu zespołowi MOKu za organizację koncertów.

16 listopada wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Ufniarzem w Pasewalku brałem udział w uroczystej inauguracji monumentów przywiezionych z Halen (Belgia) upamiętniających bitwę tzw. ‘Srebrnych Hełmów” podczas I Wojny Światowej na terenie Belgii.

17 listopada razem z byłym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Witoldem Królem brałem udział w obchodach niemieckiego Dnia Żałoby Narodowej. Na cmentarzu w Pasewalku odbyły się uroczystości, w trakcie których oddano hołd ofiarom wojny i przemocy.

19 listopada w obecności oferentów odbyła się część jawna przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego o powierzchni 6842 m2 oznaczonej numerami działek 2071/16, 2071/10 z obrębu 16-Police przeznaczonej pod zabudowę usługową, wraz z dzierżawą terenu o łącznej powierzchni 7215 m2 obejmującego działki oznaczone numerami  3337/1, 286/12, 286/11, 286/10 (część) z obrębu 16-Police przeznaczonego pod parking strzeżony.

Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Osób niedopuszczonych nie było. W wyniku dokonanej analizy złożonych ofert w części niejawnej przetargu, Komisja przetargowa, biorąc pod uwagę dwa kryteria tj. proponowaną cenę nabycia nieruchomości i koncepcję architektoniczną zagospodarowania nieruchomości, przyznała największą ilość punktów (łącznie 90,43) ofercie złożonej przez spółkę FUTURE H3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Mała Odrzańska 19. Oferowana cena nabycia nieruchomości oznaczonej numerami działek 2071/16, 2071/10 z obrębu 16-Police wynosi 2 610 000,00 zł

21 listopada zostały ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. W kolejne edycji proponujemy kilka zmian i jak co roku chcemy je skonsultować z mieszkańcami. Konsultacje potrwają do 5 grudnia. Więcej informacji na temat konsultacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Polickiego Budżetu Obywatelskiego.