W 2020 roku Gmina Police na oświatę wyda około 64 miliony zł gdzie subwencja oświatowa wyniesie niecałe 24 miliony zł. Wydatki na oświatę w stosunku do 2019 roku zwiększają się o ponad 4 mln zł,  a subwencja zmniejszy się o ponad 700 tys. zł. W 2020 roku zabraknie w subwencji prawie 4 mln zł na pokrycie wypłat wynagrodzeń nauczycieli.

Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 do kwoty 2600 zł spowoduje wzrost wydatków w samej tylko oświacie o około 1,2 mln zł.

Dochody Gminy Police z podatku PIT w stosunku do zeszłego roku zmniejszą się o ponad 0,5 mln zł.

Gmina coraz więcej dokłada do realizacji zadań, za które odpowiada administracja rządowa. Szacujemy, że w roku 2018 dołożyliśmy do tych zadań ponad 700 tys. zł, a w roku 2019 już ponad 800 tys. zł.

Taki stan budżetu zmienia wiele założeń i wyklucza wiele przedsięwzięć. Ten stan rzeczy wymusza na samorządzie znalezienie innych dróg zbilansowania budżetu. O wszystkim będą Państwo mogli przeczytać w kolejnych aktualizowanych informacjach.