Halina Frąckowiak to gwiazda tegorocznego – zorganizowanego już po raz czwarty przez Powiat Policki – Dnia Seniora. W wydarzeniu, które odbyło się 9 listopada w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, wzięło udział blisko 1,5 tys. seniorów z terenu całego powiatu.

Część oficjalną rozpoczęły wystąpienia starosty polickiego Andrzeja Bednarka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego. W obchodach wzięła udział również delegacja gminy Police z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem na czele.

Przybyli na wydarzenie seniorzy otrzymali od organizatorów bukiety kwiatów oraz opaski odblaskowe, poprawiające widoczność ich użytkowników na drodze.

W trakcie obchodów Dnia Seniora wyróżniono szereg organizacji pozarządowych, które czynnie zajmują się aktywizacją osób starszych na terenie powiatu polickiego, a także władze samorządowe złożyły życzenia przedstawicielom trzech nowo powstałych podmiotów.

Uroczystość ta była również okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Generała Franciszka Gągora Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie przyznał pośmiertnie podporucznikowi rezerwy Janowi Leszkiewiczowi Srebrny Krzyż „Weteranom”. Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych odznaczył Bożenę Łukaszek odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. Kazimierz Panasiak, Helena Skrzypek oraz Krystyna Łanowska otrzymali przyznany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom 1945”. Medal „Pamięci Tym Co Forsowali Odrę i Nysę Łużycką – 1945” - przyznany przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Generała Franciszka Gągora Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie otrzymały: Irena Czarnecka, Genowefa Rabęda oraz Walentyna Rabęda.

Po zakończeniu oficjalnej części programu, uczestnicy Dnia Seniora wzięli udział w koncercie Haliny Frąckowiak.