W środę, 6 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się projekcja filmu „Złączyć się z narodem” w ramach kampanii społecznej, której mecenasem jest Polska Fundacja Narodowa.

W filmie zaprezentowani zostali potomkowie polskich zesłańców mieszkających do dziś w Kazachstanie. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja na temat repatriacji.

Udział w wydarzeniu wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządów gminnego oraz powiatowego w osobach burmistrza Polic Władysława Diakuna, oraz przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego.

Polacy zesłani przez Stalinowskie NKWD na dalekie kazachskie stepy byli zmuszani do najcięższej niewolniczej pracy w sowieckich kołchozach i łagrach. Odebrano im narodowość, rodzinę, wiarę i godność. Ich potomkowie od wielu pokoleń czekają na powrót do Ojczyzny swoich przodków.

Od upadku Powstania Styczniowego do zakończenia II Wojny Światowej na Syberię i do Kazachstanu zesłano setki tysięcy Polaków, najwięcej podczas represji stalinowskich w latach 1936-1938.

Według spisu ludności na zajętych przez sowietów terenach 782 tysiące obywateli zadeklarowało pochodzenie polskie.

Po wojnie do Polski wróciło zaledwie 6 tysięcy z nich.