Powiat Policki już po raz piąty organizuje Powiatową Galę Wolontariatu i Aktywności Społecznej. Gala zostanie połączona z konkursem "Razem Możemy Więcej. Edycja 2019", podczas którego promowane będą różnorodne formy zaangażowania społecznego, w tym działalność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 8 listopada br.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas V Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU