24 października w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, Anna Malinowska i Joanna Siedlarz zostały nagrodzone za udział w ogólnopolskim konkursie „Projekt socjalny dla rodziny”. Nagrodzony został projekt „Mamo, tato, co Wy na to?” realizowany w tut. OPS od 2013 roku.

Projekt socjalny pn.: „Mamo, Tato, co Wy na to?” to cykl wspólnych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich rodziców, organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w partnerstwie z Radą Osiedla nr 7 oraz Przedszkolem Publicznym nr 11. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę w zakresie potrzeb rodziców mających dzieci w wieku 3-10 lat zaproponowano formę warsztatów integracyjnych z elementami pedagogiki zabawy, doskonalącymi m.in. umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego ze swoim dzieckiem.

Celem powyższego projektu jest podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców mających dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zamieszkałych na terenie Gminy Police m.in. w zakresie spędzania czasu wolnego wspólnie z dzieckiem.