10 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyło się spotkanie z Hanną Hamer – psychologiem społecznym i klinicznym, która stale współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Spotkanie odbyło się w ramach Programu Profilaktycznego Pedagogów Gminy Police „WOLNI OD...”.

Hanna Hamer specjalizuje się w treningach psychologicznych różnego rodzaju: interpersonalnych i komunikacji społecznej, asertywności, antystresowych, myślenia twórczego i rozwiązywania problemów. jest autorką 20 książek.

Tematem spotkania były „Trudne relacje” - profilaktyka, diagnoza, radzenie sobie.