Około stu młodych tancerzy z Polski, Rosji i Niemiec wzięło udział w dorocznych Międzynarodowych Warsztatach Tanecznych, zorganizowanych w dniach 27-30 stycznia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Inicjatorem zimowych spotkań z tańcem, niezmiennie od ponad 15 lat, jest Compania Baletowa. Dzięki dofinansowaniu z funduszu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży koniec stycznia upływa w Policach pod hasłem warsztatów, pokazów i prezentacji różnorodnych tanecznych stylów i umiejętności.

Trójstronna wymiana młodzieży polegała na realizacji czterodniowych warsztatów tanecznych. Prowadzili je instruktorzy, tancerze z dużym doświadczeniem. Międzynarodowa grupa młodzieży uczyła się m.in. tańca klasycznego, tańca współczesnego, jazzu. Nabywanie nowych umiejętności łączyło się przede wszystkim ze wzajemnym poznaniem, doświadczaniem stylu pracy, kultury i obyczajów przyjaciół z zagranicy.

W tym roku w projekcie udział wzięli: policka Compania Baletowa, Im Dance Federation z Kaliningradu, Kinder- und Jugendtanzensemble z Neuenhagen. Podczas scenicznych prezentacji 28 stycznia wystąpili także: Ognisko Baletowe ze Szczecina, Fundacja Balet, „Efekt” i „Rytm” z Pałacu Młodzieży w Szczecinie, SSTS Dance Studio PAA i Marcel Kuszyk z Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu. To był ponad dwugodzinny pokaz różnorodnych choreografii i popisów tanecznych. Młodzi ludzie z zaangażowaniem i entuzjazmem prezentowali swoją pasję.