Nauczyciele i dyrektorzy szkół z województwa zachodniopomorskiego uczestniczyli 24 września w drugiej z kolei ogólnopolskiej konferencji regionalnej Forum OSEregio. Spotkanie w Policach z udziałem Macieja Kopcia Podsekretarza Stanu w MEN było okazją do zapoznania się z tematyką wykorzystywania nowych technologii w edukacji.

Cykl spotkań w ramach Forum OSEregio są płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystywania nowych technologii w procesie kształcenia, a także popularyzują projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – najnowocześniejszej sieci internetowej łączącej wszystkie szkoły w Polsce.

Podczas spotkania w Policach odbyła się debata panelowa pn. „Uczeń w cyfrowym świecie”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej i NASK. Szeroko omawiano założenia programu OSE, a także rozmawiano o wykorzystaniu technologii cyfrowych w procesie edukacji.

W ramach polickiego OSEregio odbyły się także warsztaty dotyczące wykorzystania technologii cyfrowych podczas zajęć w szkole, m.in. „Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?” oraz „Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji”. Uczestnicy spotkania przez cały dzień mogli korzystać z porad ekspertów – dotyczących przyłączenia do OSE, bezpieczeństwa w sieci oraz programów OSEhero i mLegitymacje.

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej