W sobotę 28 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się gala 45-lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunant'a w Policach przy Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S. A. W uroczystości udział wzięli członkowie klubu, zaproszeni goście w tym przedstawiciele Gminy Police, Powiatu Polickiego, Grupy Azoty POLICE SA, klubów HDK z całej Polski.

- Krew jest darem życia a my krwodawcy oddajemy cząstkę siebie zapewniając bezpieczeństwo narodowe dla naszej Ojczyzny, dla jej mieszkańców zarówno tych, którzy urodzili się przed chwilą jak i tych, którzy żyją kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat – mówił Paweł Fiałkowski prezes Klubu HDK w Policach.

Z okazji jubileuszu burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz wystosowali List Gratulacyjny do prezesa HDK w Policach Pawła Fiałkowskiego.

- Z okazji 45 rocznicy istnienia klubu Honorowych Dawców Krwi w Policach pragniemy złożyć na pana ręce serdeczne podziękowania dla wszystkich krwiodawców. Wszystkim tym, którzy wspomagają honorowe krwiodawstwo i organizują akcje związane z krwiodawstwem w Gminie Police składamy najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy szacunku.

Klub HDK im. H. Dunant'a w Policach przy Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S. A. został odznaczony medalem Postawa Godna Naśladowania.

Jak podkreślał starosta policki Andrzej Bednarek – jest to czwarty medal od pięciu lat, który tym razem trafił do Organizacji Pożytku Publicznego.

Medal nadawany jest przez Powiat Policki we współpracy z samorządami gminnymi oraz Komendą Powiatową Policji w Policach, a także Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Podczas gali podziękowano partnerom współpracującym z klubem jak również odznaczono krwiodawców medalami. 

Klub Honorowych Dawców Krwi im. H. Dunanta'a w Policach przy Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest jedyną tego rodzaju organizacją na terenie powiatu polickiego. Na przestrzeni 45 lat swojej działalności jego członkowie oddali ponad 10 tysięcy litrów krwi.