W piątek 27 września 2019 r. w hotelu "Dobosz" w Policach odbyło się uroczyste spotkanie długoletnich pracowników a dziś emerytów Zakładów Chemicznych „POLICE” z władzami samorządowymi. Uroczystość odbyła się z okazji 50-lecia uruchomienia produkcji na I Wytwórni Kwasu Siarkowego w Zakładach Chemicznych "POLICE".

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" SA a współorganizatorami Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który objął honorowym patronatem to wydarzenie oraz Władysław Diakun Burmistrz Polic.

- Mija 50 lat kiedy osoby-pionierzy przyjechali tu na Ziemię Policką rozpocząć tu pracę. Pracę na Wytwórni Kwasu Siarkowego a w rzeczywistości w budowie – mówił burmistrz Polic Władysław Diakun. - Dziękuję, że oddaliście swoje siły dla miasta Police i dla Zakładów Chemicznych Police – największego pracodawcy.

Przy okazji jubileuszu Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" SA z rąk marszałka otrzymało plakietę Gryfa Pomorskiego.

Wszyscy zaproszeni Goście – byli pracownicy zakładów otrzymali również Listy Gratulacyjne i drobne upominki z rąk marszałka Olgierda Geblewicza, wicestarosty powiatu polickiego Joanny Napiwodzkiej i burmistrza Polic Władysława Diakuna.