Gmina Police nie ustaje w inwestycjach poprawiających stan infrastruktury komunikacyjnej. Do dalszych pozytywnych zmian wykorzysta unijne wsparcie RPO WZ 2014-2020. Środki polickiemu samorządowi przyznał Urząd Marszałkowski. Zostaną one wykorzystane na budowę ścieżki rowerowej z osiedla Jasienica do Niekłończycy oraz budowę węzła przesiadkowego przy Placu Chrobrego. Umowy na wsparcie obu inwestycji podpisali marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Władysław Diakun.

Nowa droga rowerowa poprowadzi od osiedla Jasienica do Niekłończycy. Będzie mieć długość ponad 2 km. Na trasie powstaną 2 obiekty „Bike and Ride” na 25 stanowisk postojowych, zlokalizowane przy punktach przesiadkowych. Koszt przedsięwzięcia przygotowanego przez Gminę Police wyniesie ponad 1 mln zł. Urząd Marszałkowski z unijnej dotacji przeznaczy prawie 850 tys. zł.

Plac Chrobrego nie będzie już niefunkcjonalny, bez miejsc postojowych dla samochodów i rowerów. Zmiany ułatwią mieszkańcom codziennie przesiadanie się z jednej linii autobusowej do drugiej i dotarcie do prawie każdego miejsca w mieście, gminie, ale także do Szczecina i do Grupy Azoty. Przebudowa obejmuje wymianę nawierzchni i budowę peronów, utworzenie miejsc parkingowych oraz stanowisk dla rowerów. Powstaną nowe wiaty autobusowe, chodniki, oświetlenie i kanalizacja. Pojawi się także przestrzeń typu "park & ride" i "bike&ride". Koszt modernizacji władze Polic oszacowały na 1,6 mln zł, z czego 800 tys. zł pochodzić będzie z dotacji UE z Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd gminny zaplanował zakończenie, trwających obecnie robót, w grudniu 2019 roku.

Koszt obu inwestycji to w sumie 2,6 mln zł, z czego unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego wyniesie ponad 1,6 mln zł. Prace przy budowie ścieżki zaplanowano od września 2019 roku do czerwca 2020 roku. Z koleii trwającą przebudowę Placu Chrobrego gmina zaplanowała zakończyć w grudniu br.