Straż Miejska w Policach działa już od 25 lat. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 3 lutego 2017r., w nowej siedzibie Straży przy ul. Tanowskiej 8 w Policach. Wśród zaproszonych gości byli  m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król oraz  przedstawiciele służb mundurowych, z którymi współpracują strażnicy: Policji, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Trzebież, Straży Leśnej. Policka Straż Miejska liczy 13 strażników. Ich komendantem jest obecnie Ryszard Szremski. Czterech strażników pracuje w tej służbie od początku jej istnienia. Z okazji jubileuszu swojej pracy otrzymali specjalne gratulacje i podziękowania.

Podczas uroczystości było wiele wyrazów uznania i wdzięczności: dla strażników i od strażników. Były też nagrody i nominacje. Komendant Szremski pokrótce opowiedział o historii Straży. Na telebimie wyświetlane były zdjęcia, ilustrujące różne formy działalności strażników. Na swoim koncie mają aż 64.000 interwencji. Wykonali w sumie 35.000 patroli, z czego około 4.000 wspólnie z Policją. Strażnicy udzielili 57.000 pouczeń, nałożyli około 6.500 mandatów oraz skierowali 3.000 wniosków  o ukaranie do sądu. Ponadto prawie 2.000 osób odwieźli do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie i miejsca zamieszkania. Bieżące informacje o działalności Straży Miejskiej w Policach dostępne są na stronie internetowej http://strazmie.webd.pl/.

Rys historyczny.

Straże Miejskie istnieją w Polsce już od ponad 25 lat.  Ich powstanie stało się możliwe wraz z odrodzeniem się samorządu terytorialnego. W 1990 roku ustawa o Policji dała możliwość burmistrzom i prezydentom tworzenia  straży miejskich. W ciągu minionych  25 lat kompetencje straży bardzo się zmieniły. Przełomem był rok 1997,  kiedy to w życie weszła ustawa o strażach gminnych. Uregulowała sposób powoływania straży, a także określiła szczegółowo jej zadania i uprawnienia.

Straż Miejska w Policach została powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Police z dnia 28 listopada 1991 r. po uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Tego dnia rozpoczął się proces organizowania działalności straży. Faktyczną działalność rozpoczęła w dniu 1 lutego 1992 r. kiedy to po raz pierwszy patrole wyszły na ulice miasta. Celem jej powołania była poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także odciążenie w obowiązkach Policji. Na początku służbę tylko na terenie miasta Police pełniło 9 strażników, dysonujących  jednym pojazdem służbowym. W roku 2004 Rada Miejska poszerzyła zakres działania Straży Miejskiej na całą gminę oraz podjęła  decyzję o zatrudnieniu czterech dodatkowych funkcjonariuszy, a także zakupiono drugi pojazd służbowy. Dziś straż posiada 13 etatów strażników miejskich oraz komendanta.


Poza swoją podstawową działalnością, polegającą na zapewnianiu ładu i porządku publicznego, duży nacisk Straż Miejska kładzie na szeroko rozumianą edukację. Rokrocznie realizuje programy skierowane do dzieci i młodzieży takie jak: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje” czy „Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto organizuje szereg spotkań w radach osiedli,  świetlicach sołeckich, świetlicach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Każdego roku we wrześniu wszystkie dzieci z klas pierwszych i drugich szkół podstawowych otrzymują elementy odblaskowe oraz kamizelki odblaskowe. Od kliku lat strażnicy edukują także dorosłych mieszkańców gminy w zakresie  bezpiecznego poruszania się po drodze. Organizują między innymi spotkania z mieszkańcami, podczas których  rozdają im elementy odblaskowe.

Straż Miejska współpracuje z innymi służbami na terenie gminy. Na co dzień organizuje wspólną  służbę z Policją, a ponadto współpracuje ze Strażą Leśną, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego, a także Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.