Uczniowie, którzy posiadają nowe wzory legitymacji szkolnej bez adresu zamieszkiwania, w celu przedłużenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów muszą przedstawić:

- ważną legitymację szkolną,

- aktualne zaświadczenie wydane przez szkołę o aktualnym miejscu zamieszkiwania.