Komunikat dla rodzin wielodzietnych, które uzyskały częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W celu zachowania ulgi w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach przypomina o konieczności dostarczenia zaświadczeń o kontynuowaniu nauki dzieci, które ukończyły 18 lat.

Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole średniej należy złożyć do 30 września natomiast w szkołach policealnych i wyższych do 31 października.

Brak zaświadczeń będzie skutkował utratą ulgi dla całej rodziny lub poszczególnych jej członków.