Dziś odbyło się posiedzenie zespołu prowadzącego Policki Budżet Obywatelski na 2020 rok, na którym zostały przedstawione wyniki głosowania i zostały zarekomendowane projekty do realizacji w przyszłym roku.

Zwycięzcą ogólnym (i tym samym w kategorii projektów miejskich) został wniosek nr 7 pn. "Projekt przebudowy Skate Parku przy ul. Piaskowej w Policach". Przedsięwzięcie to zdobyło 625 głosów.

Na drugim miejscu uplasował się wniosek nr 5 pn. "POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic", na którego zagłosowało tylko 6 osób mniej niż na zwycięzcę.

Szacowany koszt obu wniosków wynosi 913.250,00 zł, w związku z czym te dwa projekty zostały zarekomendowane do realizacji w przyszłym roku spośród projektów miejskich.

Zwycięzcą w kategorii projektów sołeckich został wniosek nr 11 pn. "Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Tatynia" z 611 głosami.
Pozostałe projekty sołeckie, które zostały rekomendowane do realizacji to:
- wniosek nr 3 pn. "Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo" - 539 głosów,
- wniosek nr 1 pn. "Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin" - 482 głosy,
- wniosek nr 15 pn. "Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz" - 242 głosy.

Pełne wyniki wraz ze statystykami można obejrzeć na stronie
https://police.budzet-obywatelski.org/wyniki