W sobotę, 7 września na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach odbył się już po raz trzynasty Piknik Organizacji Pozarządowych organizowany wspólnie przez Gminę Police i Powiat Policki.

Swój dorobek zaprezentowało ponad 20 organizacji działających na terenie powiatu polickiego. Wśród nich m.in. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach, Policka Akademia Sportu i Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Obecny podczas pikniku burmistrz Polic, Władysław Diakun wraz z wicestarostą Joanną Napiwodzką podziękował wszystkim wystawcom za dotychczasową działalność.

Sobotnie spotkanie było doskonałą okazją zarówno do wymiany doświadczeń między organizacjami jak i prezentacji przez organizacje swoich dokonań gościom odwiedzającym stoiska.