W piątek 30 sierpnia nastąpiła prezentacja i uroczyste przekazanie pięciu nowych autobusów dla Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W uroczystości udział wzięli prezes SPPK Kazimierz Trzciński i burmistrz Polic Władysław Diakun. Marszałka województwa Olgierda Geblewicza, reprezentował wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Autobusy zostały zakupione w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu spółka zakupiła w latach 2017-2019 15 nowych autobusów - 9 pojazdów jednoczłonowych i 6 przegubowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 18 mln zł, z czego ponad 10 mln zł w tej kwocie stanowiła unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Wsparcia finansowego spółce udzielili również jej właściciele Gmina Police (1 mln zł) i Gmina Miasto Szczecin (500 tys. zł).

Zakupione autobusy spełniają normę EURO6. Wyposażone są w całopojazdową klimatyzację, przystosowane do przewozu pasażerów niepełnosprawnych. Są przyjazne dla kierowców, m.in. obrotowy fotel, lodówka na napoje.