28 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie władz gminy z nauczycielami, dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka. Podczas spotkania burmistrz Polic Władysław Diakun odebrał ślubowanie od nauczycieli mianowanych a także wręczył nominacje dyrektorom, którzy wygrali konkursy. W spotkaniu udział wzięli również przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz, z-ca burmistrza Maciej Greinert, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański a także radni Rady Miejskiej Ewa Ignaczak, Ilona Bednarek i Zygmunt Kołacki.

W tym roku do polickich żłobków (miejskiego i prywatnych) trafiło 377 dzieci. Prawie 1500 młodych mieszkańców naszej gminy będzie uczęszczać do polickich przedszkoli. W tym roku, jeśli chodzi o przedszkola, powstają nowe grupy. W budynku byłego Gimnazjum nr 3 powstaną trzy nowe grupy. Nowe oddziały przedszkolne uruchomiła również Szkoła w Tanowie w filii w Pilchowie. Będą również dwa oddziały zamiejscowe Przedszkola w Trzebieży – jeden w Szkole Podstawowej w Trzebieży a drugi w szkole filialnej w Niekłończycy. Jest to konsekwencja tego, że z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach.

W szkołach podstawowych naukę 2 września rozpocznie 2866 uczniów. Około 350 uczniów mniej niż w zeszłym roku. Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 352 uczniów.

Wakacje to czas kiedy w placówkach oświatowych gminy Police trwały modernizacje, remonty.

W ramach poprawy warunków dla uczniów i nauczycieli sześć sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 zostało wymalowanych i wygłuszonych. Gmina podjęła również działania pilotażowe aby poprawić warunki „termiczne”. W niektórych placówkach zamontowano na oknach folie.

W tym roku w pięciu placówkach odbyły się konkursy na dyrektora szkoły, przedszkola. Wszystkie konkursy wygrały osoby, które wcześniej zarządzały tymi placówkami. Przez kolejną, pięcioletnią kadencję Szkołą Podstawową nr 3 zarządzać będzie Renata Maruszewska, Szkołą Podstawową nr 8 Ewa Rudnik a Szkołą Podstawową w Tanowie Agnieszka Freitag. Dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 6 będzie Magdalena Ziętek-Świderska a Przedszkola Publicznego nr 8 Lidia Wojnicz.

Burmistrz Polic Władysław Diakun odebrał również ślubowanie od trzynastu nauczycielek mianowanych.

Na zakończenie spotkania zabrzmiał pierwszy dzwonek roku szkolnego 2019/2020.