Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

26 czerwca 2019 r o godz. 10.00 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek określonych numerami 1102/6, 1102/7, 1102/8, 1102/9, 1102/10 i 1102/11 położonych w Trzebieży w obrębie ulic: Polnej, Stokrotki i Szarotki. W wyniku przetargu ustalono nabywcę jednej działki o nr. 1102/11. Cena wywoławcza wynosiła 92.000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 93.000,00 zł.

2 lipca podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police, a firmą STRABAG Sp z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach – wykonawca robót wyłoniony został w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt realizacji robót budowlanych to 2 150 589,68 zł. Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się 22 lipca bieżącego roku, a planowany termin ich zakończenia to 31 października 2019 roku. W związku z realizacja robót budowlanych na Placu Chrobrego występują utrudnienia w normalnym ruchu drogowym i pieszym, za co oczywiście mieszkańców przepraszam.

1 lipca uroczyście otwarto Hospicjum stacjonarne dla dorosłych i dzieci prowadzone przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach. Budowa hospicjum trwała 4 lata i wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 7 milionów złotych. Gmina Police pod budowę hospicjum przekazała działkę w Tanowie. W hospicjum znajduje się 19 łóżek.

W dniach 29-30 czerwca, na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, odbyła się impreza „Czas na EkoTrzebież” - Transgraniczna promocja wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystycznej oraz kulturalno - ekologicznej. W trakcie imprezy zorganizowano warsztaty, konkursy, zmagania sportowe oraz prezentacje edukacyjne związane z historią, ekologią i turystyką. Odbyły się również występy sceniczne grup artystycznych. Dziękuję Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej za zorganizowanie imprezy.

Od 10 do 18 lipca, w Klubie Nauczyciela, odbywał się XXXIV Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Tadeusza Gniota. Zwycięzcą zawodów został Felix Levin z Niemiec – arcymistrz międzynarodowy, zdobywając 7 punktów na 9 możliwych. W turnieju rywalizowało 36 zawodniczek i zawodników m.in. z Polski, Rosji, Niemiec i Szwecji. Organizatorem XXXIV Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Tadeusza Gniota był Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" Police.

4 lipca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się wystawa prac studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dotyczących projektów „POLICE MIASTO EKOLOGICZNE”. Organizatorami wystawy byli Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

15 lipca w Pasewalku odbyły się uroczyste obchody 20 lecia partnerstwa miast Police i Pasewalk. Uroczystości odbyły się w Kulturforum Historisches U z udziałem wielu zaproszonych gości z Polski i Niemiec. Umowa o współpracy i partnerstwie została podpisana 15 lipca 1999 r.

23 lipca 2019 roku Związek Miast Polskich przesłał informację o ocenie skutków regulacji podanej w rządowych projektach ustaw dotyczących ubytku dochodów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyniesie 14,23% w stosunku do dochodów z tego tytułu w 2018 roku. W miastach członkowskich Związku oszacowano to na 4 miliardy złotych rocznie. Przewidywany ubytek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Police oszacowano na kwotę 6 322 547,66 złotych. Jednocześnie wystąpiono z pismem do Ministerstwa Finansów o przedstawienie kalkulacji dochodów dla Gminy Police z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok po uwzględnieniu skutków wprowadzonych i projektowanych regulacji w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2 sierpnia podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie i obsługę bankowego kredytu złotowego do kwoty 1.535.000 zł, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Police, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Uruchomienie kredytu planowane jest do końca 2019 roku, natomiast jego spłata - do końca 2020 roku. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o stawkę WIBOR 3M oraz stałą marżę banku w wysokości 0,66 punktu procentowego. Odsetki od kredytu płatne będą w okresach kwartalnych od kwoty faktycznego zadłużenia. Spłata kapitału dokonana zostanie z dochodów Gminy, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

20 sierpnia podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Własna przestrzeń = samodzielność”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 556 447 zł, a dofinansowanie 2 418 447 zł. Wkład własny wyniesie 138 000 zł. Przedmiotem projektu jest objęcie wsparciem 76 osób bezdomnych z terenu gminy Police wraz z zapewnieniem wsparcia środowiskowego, prawnego, psychologicznego oraz stworzenie 14 miejsc w 5 mieszkaniach chronionych. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku.

W dniach 20-28 lipca na wodach Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego i Morza Bałtyckiego odbywały się 55 Etapowe Regaty Turystyczne, w których udział wzięło ponad 250 żeglarzy na 61 jachtach. Regaty podzielone zostały na osiem etapów. Start i zakończenie regat odbyło się w Trzebieży.

10 sierpnia 2019 r. na zaproszenie Burmistrza Anklam oraz w-ce Starosty Meklemburgii – Pomorza Przedniego odbyłem wizytę studyjna w Anklam. W ramach wizyty odbyło się zwiedzanie miasta oraz poznanie jego infrastruktury. Spotkanie połączone było z obchodami 100 lecia Klubu Piłkarskiego VFC Anklam.

15 lipca zakończyło się składanie wniosków w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Łącznie wpłynęło 17 wniosków – 11 miejskich oraz 6 sołeckich. Na posiedzeniach zespołu zajmującego się Polickim Budżetem Obywatelskim, które odbyły się 8 oraz 26 sierpnia, ze względów formalnych jeden wniosek odrzucono. 2 września odbędzie się losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania natomiast od 9 do 22 września będzie trwało głosowanie. Głosować będzie można przez stronę internetową Polickiego Budżetu Obywatelskiego lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach oraz na dyżurach pracowników Urzędu w siedzibach świetlic. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektami oraz wzięcia udziału w głosowaniu.

24 sierpnia w murach klasztornych w Jasienicy odbył się XIII Jarmark Augustiański. Na czas imprezy na przyklasztornych terenach powstał obóz historyczny, ulicami Jasienicy przeszła parada historyczna, odbyły się pokazy walk i uzbrojenia oraz wiele innych atrakcji.

31 sierpnia już po raz trzeci odbędzie się impreza pn. Sołtysiada i Biesiada. W tym roku gospodarzem imprezy jest sołectwo Tanowo. Impreza odbędzie się od godz. 14 na terenie rekreacyjnym przy Orliku.

7 września po raz trzynasty odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych. Impreza zaplanowana jest. w godzinach od 12:00 do 16:00, na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach. Do udziału zgłosiło się ponad 20 organizacji, które zaprezentują się na stoiskach zainteresowanym mieszkańcom. Po raz trzeci piknik organizowany jest wspólnie z Powiatem Polickim.

Serdecznie zapraszam wszystkich radnych i wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.

1 września o godz. 10.00 nabożeństwem ekumenicznym w Kościele Mariackim w Pasewalku rozpoczną się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tego samego dnia, to jest 1 września o godz. 19.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbędzie się koncert „Miejsce Łez” w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można od dziś odebrać w recepcji MOK. Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do udziału w tych wydarzeniach.