1 lipca uroczyście otwarto Hospicjum stacjonarne dla dorosłych i dzieci prowadzone przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach. Budowa hospicjum trwała 4 lata i wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 7 milionów złotych. Uroczystość otwarcia hospicjum stacjonarnego rozpoczęła się mszą św. i poświęceniem kaplicy, z udziałem zaproszonych gości, której przewodniczył biskup Henryk Wejman.

Budowa hospicjum ruszyła w 2015 jednak starania aby taki obiekt powstał w Gminie Police były czynione już dużo wcześniej.

- Te 10 lat naszej pracy, tej konsekwencji kiedy byli ludzie, którzy nie wierzyli że to powstanie – jednak się udało. Kiedy trzeba było walczyć o pieniądze, kiedy trzeba było walczyć z robotnikami, żeby wszystko było dobrze zrobione. Teraz się boję jak my to wszystko utrzymamy – mówiła Aleksandra Mazur-Woroniecka, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów. - Kiedy zakładaliśmy hospicjum mieliśmy tylko 1000 zł składek i nic więcej a wybudowaliśmy obiekt za 6,5 mln zł. W ten obiekt włożyliśmy wyposażenie za prawie 1 mln zł – to znaczy, że chyba nam się uda.

Budowa hospicjum przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach w tak krótkim czasie była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Bogate wyposażenie hospicjum stacjonarnego to zasługa wielu sponsorów – firm, instytucji i ludzi dobrej woli, którym podczas uroczystości podziękowano.

Hospicjum ma podpisany kontrakt z NFZ i może przyjmować pacjentów. Dysponuje 23 miejscami dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Dodatkowo hospicjum posiada również część hotelową – dla bliskich pacjentów.