Sołectwa Przęsocin, Tanowo, Trzebież i Brzózki (Gmina Nowe Warpno) mogą rozpocząć realizację swoich projektów inwestycyjnych z marszałkowskim, konkursowym wsparciem w ramach „Grantów Sołeckich”. Natomiast w ramach Projektu „Społecznik” Hulk Team Police zdobyło wsparcie finansowe na trzy granty. Podpisanie stosownych umów odbyło się 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w Policach.

Podpisywanie umów odbyło się w obecności wicemarszałka województwa Jarosława Rzepy, burmistrza Nowego Warpna Jarosława Burby, wiceburmistrza Polic Macieja Greinerta i prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Natalii Wegner. Sołectwa reprezentowali sołtysi: Przęsocina Zofia Hlek, Trzebieży Małgorzata Siemianowska, Tanowa Zygmunt Kołacki i Brzózek Tomasz Andrzejewski. Ze strony HULK Team Police umowy podpisali Katarzyna Mańke i Adrian Mazur.

Pieniądze z „Grantów Sołeckich” wesprą projekty

Sołectwo Tanowo - „Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej.

Sołectwo Trzebież - „Park w Parku”.

Sołectwo Przęsocin - „Ogrodzenie placu zabaw”

Sołectwo Brzózki - „Aktywne Brzózki”

HULK Team Police pieniądze z Projektu „Społecznik” przeznaczy na rozwój ruchowy dzieci oraz młodzieży!