W sobotę 8 czerwca odbyło się coroczne spotkanie z okazji „Dnia Sąsiada” organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Radę Osiedla nr 2 w Policach dla mieszkańców osiedla Stare Miasto. Spotkanie sąsiedzkie odbyło się na terenie placu zabaw przy ul. Nowopol i miało charakter integracyjny, służący lepszemu poznaniu swoich sąsiadów.

W zorganizowanie sąsiedzkiego spotkania, oprócz okolicznych mieszkańców, zaangażowali się studenci - wolontariusze z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy malowali dzieciom twarze oraz przygotowali dla najmłodszych gry i zabawy.

Dla wszystkich przygotowano poczęstunek.