8 czerwca na Przystani Miejskiej przy ul. Konopnickiej w Policach, odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego BRAS połączona z otwarciem sezonu żeglarskiego. Na scenie wystąpił rzeszowski zespół szantowy KLANG.

Uroczystości rozpoczęły się otwarciem sezonu żeglarskiego, którego dokonał wiceburmistrz Polic Jakub Pisański wspólnie z kapitan Krystyną Trych. Przy dźwiękach hymnu, zaśpiewanego przez zespół KLANG, wciągnięto na maszt banderę i proporce klubowe – UKŻ BRAS Police i UKS FALA Trzebież.

UKŻ BRAS powstał w 1999 r. i od samego początku cieszył się sporym zainteresowaniem w środowisku lokalnym. Na pierwszym zebraniu członków założycieli uchwalone zostały cele statutowe oraz powołano trzy sekcje: żeglarską, kajakarską i wędkarską. Odbyły się również pierwsze wybory, w wyniku których powołano zarząd klubu. W 2000 r. w wyniku porozumienia z dyrektorem Gimnazjum nr 3 w Policach UKŻ BRAS przejął od szkoły przystać wraz z hangarem a w nim trzy kajaki i jacht kabinowy. To początek historii, która trwa do dzisiaj.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządów – starosta Andrzej Bednarek, zastępca burmistrza Polic Jakub Pisański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański a także radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu.

Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez tych, którzy zakładali BRAS ale również tych, którzy działają w nim obecnie. Osobom związanym przez te 20 lat z klubem dziękował prezes UKŻ BRAS Krzysztof Kwietniewski.