We wtorek (14 maja) w Hotelu Dobosz w Policach odbył się Polsko – Niemiecki Krąg Gospodarczy zorganizowany przez gminę Police z okazji 20-lecia współpracy naszej gminy z miastem partnerskim Pasewalk.

W programie spotkania była m.in. prezentacja Projektu Polimery Police, którego przebieg przedstawił dr Marcin Palczyński, reprezentujący spółkę PDH Polska S.A. W dalszej części Burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z Burmistrz Pasewalku Sandrą Nachtweih opowiedzieli o już 20-letniej współpracy międzynarodowej.

Ostatnim punktem Polsko – Niemieckiego Kręg Gospodarczego była wizytacja w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, gdzie zaproszeni goście mogli obejrzeć linię sortowania odpadów.