17 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Policach odbyła się konferencja prasowa z udziałem burmistrza Polic Władysława Diakuna, zastępcy burmistrza Macieja Greinerta i naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Witolda Stefańskiego. Podczas konferencji poruszono dwa tematy. Pierwszy to sytuacja w Gminie Police w związku z trwającym od 8 kwietnia strajkiem pracowników oświaty. Drugim tematem była podwyżka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Police.

- Odbywają się w całym kraju strajki, są związane z tym pewne perturbacje dotyczące egzaminów – ale my przystąpiliśmy bardzo odpowiedzialnie do tej kwestii, i tę sprawę rozwiązaliśmy – mówił na wstępie burmistrz Polic Władysław Diakun.

- W polickiej gminie ma ma miejsce akcja strajkowa. Wszystkie przedszkola objęte są strajkiem. Także wszystkie szkoły w naszej gminie. Konsekwencją tego był problem z egzaminami. W Policach dyrektorzy podjęli decyzję, że egzaminy będą zorganizowane. Biorąc pod uwagę to, ile osób strajkuje uznaliśmy wspólnie, że takim realnym miejscem do przeprowadzenia egzaminów jest jeden budynek, jedna szkoła – SP nr 8. Korzystając z tej szkoły, z jej sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, dyrektorzy przeprowadzili egzaminy gimnazjalne. Odbyło się sześć egzaminów w tamtym tygodniu. W tym tygodniu piszą, po raz pierwszy w historii, uczniowie szkół podstawowych. - mówił na konferencji naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański. - Dzięki tym wysiłkom, pracy wszystkich, udało się egzaminy przeprowadzić. Jak powiedziała jedna z dyrektorek, te egzaminy zostały przeprowadzone dla uczniów. Z myślą o nich. Z myślą o tym, aby oni nie ucierpieli w tej napiętej sytuacji. Dla mnie te egzaminy są także takim wielkim przykładem pełnej mobilizacji między dyrektorami. Wielkiej współpracy. Konsekwencją tego jest to, że one przebiegły sprawnie. (…) Mam nadzieję, że te egzaminy wypadły dla uczniów dobrze, że pozwolą im dostać się do takich szkół jakich chcą. W tym roku będzie to bardzo trudne, ponieważ kończą edukację dwa roczniki i uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich szkół gimnazjalnych będą ubiegali się o miejsce w wybranych przez siebie szkołach – dodał W. Stefański.

- Dziękuję za duże zaangażowanie dyrektorów, za odpowiedzialne stanowisko nauczycieli jak i również uczniów. Ten egzamin, który oni zdawali, my również zdaliśmy na ocenę bardzo dobrą – mówił burmistrz Polic Władysław Diakun.

Drugim tematem, który został poruszony na konferencji prasowej była kwestia podwyżki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Police przy obecnej metodzie naliczania – tj. od osoby i przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu wyboru ewentualnie nowej metody naliczania opłat.

- Mamy opłatę od osoby. Opłaty za gospodarkę odpadami z tego tytułu są niewystarczające, nie spinają się, mamy pewien deficyt. Wszelkimi sposobami dążymy do tego aby to wyrównać – mówił burmistrz Polic Władysław Diakun.

- Pan burmistrz zdejmując te uchwały z sesji marcowej, w uzasadnieniu podał dwie rzeczy. Po pierwsze, że w miesiącu kwietniu będziemy musieli podejść jeszcze raz do rady z koniecznymi podwyżkami w systemie wg dotychczasowej metody – od osoby. Po drugie, że przeprowadzimy szeroką akcję propagandową dotyczącą w ogóle systemu śmieciowego. Chcielibyśmy przedstawić naszym mieszkańcom informacje – dlaczego musimy segregować śmieci, jakie są rodzaje segregacji, jakie są koszty segregowania, z czego one wynikają, jakie są metody wyliczenia opłaty – przedstawić po kolei te wszystkie metody z wszystkimi wadami i zaletami. Nie ma takiej uniwersalnej, super metody, za pomocą której można by było obliczać opłaty. Każda z nich ma swoje wady i zalety mówił. (…) Chcielibyśmy pokazać jak to będzie wyglądało, jaki to będzie miało ewentualnie wpływ na poszczególne gospodarstwa, no i zapytać się mieszkańców co o tym sądzą – mówił wiceburmistrz Maciej Greinert.

Na kwietniowej sesji zostanie przedstawiona propozycja podwyżki przy obecnej metodzie naliczania.

- Zaproponowaliśmy zwiększenie stawki od 5 złotych w przypadku odpadów segregowanych – czyli wzrost były z 15 zł na 20 zł. Natomiast dla odpadów niesegregowanych byłby to wzrost z 25 na 40 zł – mówił Maciej Greinert. - Podwyżki są konieczne dlatego, że ustawa nie pozwala na dofinansowanie systemu z innych źródeł.

Ustawa daje jedynie cztery możliwości naliczania opłat: od osoby, od metra kwadratowego, od metra sześciennego (od wody) i od gospodarstwa domowego. Obecna metoda obowiązująca na terenie naszej gminy (od osoby) nie jest idealna – może powodować bowiem dalsze znikanie osób z systemu. Brakuje również precyzyjnych informacji dotyczących liczby mieszkańców.

- Żadna z gmin w Polsce nie rozwiązała problemu znikających osób. Tak na dobrą sprawę „konia z rzędem” temu, kto powie ile osób mieszka w danej miejscowości czy w danej gminie. Dane są bardzo rozbieżne. Wg GUS w naszej gminie mieszka prawie 42 tys. osób. Wg danych meldunkowych, a teraz ten meldunek nie jest obowiązkowy, w gminie Police było ponad 37 tys. Z kolei w systemie śmieciowym zameldowanych jest 33 tys. osób. - mówił Maciej Greinert.