Mija 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do Wspólnoty Europejskiej dołączyliśmy dokładnie 1 maja 2004 roku. Był to nasz świadomy wybór, o którym marzyły pokolenia. Był to moment, w którym przed Polską i Polakami otworzyły się nowe szanse i horyzonty. Wybraliśmy wolność, poszanowanie prawa, otwartość i tolerancję.

Świętujmy razem tę rocznicę, we wtorek, 30 kwietnia, na dawnym przejściu granicznym Kołbaskowo-Pomellen. Bądźmy razem w tym szczególnym dniu! 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 15-LECIA WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Miejsce: Kołbaskowo/Pomellen – dawne przejście graniczne
Data: 30 kwietnia 2019 r.

23.00 - występ Orkiestry Dętej „Olimpia”
23.15 - rozpoczęcie
23.30 - wciągnięcie flag na maszty
23.35 - wystąpienia okolicznościowe
00.00 - otwieramy granicę!

- symboliczne podniesienie szlabanu
- wykonanie „Ody do radości” przez chór amatorski Opery na Zamku w Szczecinie pod dyr. Małgorzaty Bornowskiej
- rozwinięcie wielkoformatowej flagi UE przez mieszkańców Pomorza Zachodniego

00.15 - tort okolicznościowy
00.20 - występ Orkiestry Dętej „Olimpia”