2 kwietnia, tj. w 14. rocznicę śmierci Jana Pawła II – tak jak co roku – policzanie przyszli pod poświęcony mu pomnik, aby uczestniczyć w poprowadzonym przez dziekana Dekanatu Police ks. kan. Waldemara Gasztkowskiego spotkaniu modlitewnym.

W wydarzeniu, które rozpoczęło się od odśpiewania Apelu Jasnogórskiego i potrwało do godz. 21:37, wzięła udział delegacja gminnego oraz powiatowego samorządu z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem na czele.