15 kwietnia o godz. 18 w Tanowie, w Szkole Podstawowej przy ul. Szczecińskiej 31 odbędzie się spotkania informacyjne na temat ekodopłat na wymianę pieca i termomodernizację. Planowane na dzień 16 kwietnia br. spotkanie informacyjne na temat ekodopłat na wymianę pieca i termomodernizację w Przęsocinie zostało odwołane. O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani po jego ustaleniu.