W dniu 1 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zostały opublikowane statuty następujących sołectw: Tatynia, Trzebież, Trzeszczyn, Uniemyśl, Wieńkowo, Drogoradz, Niekłończyca, Pilchowo, Przęsocin, Siedlice, Tanowo. Statuty zostały uchwalone przez Radę Miejską w Policach w dniu 28 lutego 2019 roku.

Jednocześnie w rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność postanowień § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 w każdej z ww. uchwał. Wynikało z nich, że w przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na sołtysa, nie przeprowadza się głosowania, a kandydata uznaje się za wybranego. Analogiczne zapisy dotyczyły wyborów do rad sołeckich.

Stwierdzenie nieważności powyższych zapisów oznacza, że wybory przeprowadzane będą na dotychczasowych zasadach, głosowanie odbywać się będzie w każdym przypadku – niezależnie od liczby zagaszanych kandydatów.

Nowe statuty wejdą w życie w dniu 16 kwietnia 2019 roku, tj. po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania.