W związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym znalezionym w Policach przy ul. Kuźnickiej niewybuchem z okresu II wojny światowej, zarządzam ewakuację wszystkich osób przebywających na terenie zagrożonym, obejmującym obszar firm: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” i Kemipol Sp. z o.o.

Ewakuacja przeprowadzona zostanie w dniu 30 marca 2019 r. w godzinach 7.00 – 10.30.

Powrót nastąpi po przeprowadzeniu akcji w dniu 30 marca 2019 r. po godzinie 10.30 na sygnał służb zarządzania kryzysowego.

Informacje można uzyskać pod nr infolinii: 913716272, 986 w godzinach 7.00 – 22.00 oraz w sobotę od 8.00 do zakończenia akcji.

Autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały w godzinach 8.30 – 10.30 dnia 30.03.2019 r. w następujący sposób:

- linia samorządowa będzie kursować przez Tatynię (z pominięciem przystanku przy Zakładach Chemicznych „Police”),

- linia autobusowa 101 na trasie Police Rynek – Plac Rodła bez dojazdu do przestanku Police – Jasienica.

 

 

 

 

 

Burmistrz Polic

Władysław Diakun