Honorowy Obywatel Polic i proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach w latach 1991-1999 – ks. prałat Jan Kazieczko - obchodzi w tym roku 50-lecie otrzymania święceń kapłańskich. Obchody złotego jubileuszu rozpoczął w Policach, odprawiając 4 marca, tj. w liturgiczne święto św. Kazimierza – Patrona Polski i Litwy – oraz w dniu odpustu parafialnego, uroczystą mszę świętą.

Liturgię, oprócz jubilata, sprawowało dziewięciu księży, w tym dwóch następców ks. prałata Kazieczki: ks. kan. Leszek Konieczny oraz obecny proboszcz parafii pw. św. Kazimierza – ks. kan. Waldemar Gasztkowski. Kazanie wygłosił ks. prałat Józef Cyrulik, obecnie pracujący w Łobzie.

We mszy świętej wzięło udział wielu policzan, wśród których nie zabrakło delegacji władz samorządowych z burmistrzem Władysławem Diakunem, starostą polickim Andrzejem Bednarkiem, a także przewodniczącymi rad: Grzegorzem Ufniarzem oraz Cezarym Arciszewskim na czele.

Na koniec trwającej ponad dwie godziny uroczystości była okazja złożenia ks. prałatowi Janowi Kazieczce życzeń, z czego skorzystały liczne delegacje polickich grup życia społecznego, jak również duszpasterskich funkcjonujących przy parafii.

Ks. prałat Jan Kazieczko urodził się 21 marca 1944 r. na terenie dzisiejszej Ukrainy. Mając 2 lata wraz rodziną został wysiedlony na Ziemie Zachodnie do Gajca. W 1962 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1969 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Magister teologii, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1969-1981 pełnił funkcję wikariusza w wielu parafiach województwa szczecińskiego. W 1981 r. ks. Jan Kazieczko został proboszczem parafii pw. M.B. Szkaplerznej w Raduniu, później w Sanktuarium p.w. Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach nad Odrą. Od 1 lipca 1991 r. proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach. Po objęciu funkcji rozpoczął wraz z wiernymi budowę nowego kościoła. W czerwcu 1993 r. w murach świątyni zaczęto odprawiać pierwsze Msze Święte. Współzałożyciel schroniska Oaza Franciszkańska w Policach i gazety parafialnej „Świadomi Chrystusa”.

Inicjator poświęcenia krzyża w Siedlicach w miejscu istnienia przed laty kościółka w tym miejscu. Jeden z inicjatorów wzniesienia w Policach pomnika papieża Jana Pawła II, którego odsłonięcie nastąpiło 30.5.1999 r. Swoją pracą i talentem zdobył wielki szacunek i uznanie wśród mieszkańców Polic. W 1999 r. ksiądz Jan Kazieczko został proboszczem parafii katedralnej przy Bazylice św. Jakuba w Szczecinie, gdzie zrealizował wiele inwestycji – m.in. zakupił największe w regionie organy piszczałkowe, odbudował wieżę i sygnaturkę. W 2008 r. ks. prałat otrzymał Honorowe Obywatelstwo Polic. Obecnie jest już na emeryturze – swoją ostatnią mszę świętą jako proboszcz parafii katedralnej odprawił 28 grudnia 2014 r.