W związku z udostępnieniem w ostatnim czasie mieszkańcom gminy mobilnej aplikacji mapowej tut. Urząd przygotowuje się do wdrożenia od 14 marca 2019 kolejnej usługi z wykorzystaniem narzędzi internetowych, tj.: Systemu zgłoszeń awarii oraz innych niepokojących zjawisk lub zdarzeń na terenie gminy Police.

Narzędzie to ma na celu ułatwienie komunikacji z mieszkańcami w kwestiach mających wpływ na ich komfort i bezpieczeństwo.

(Warto zauważyć, że wdrażana usługa jest zgodna z wnioskiem do budżetu obywatelskiego złożonym na 2019 r.)

Wstawienie takiego zgłoszenia przez mieszkańca za pośrednictwem portalu mapowego bądź aplikacji mobilnej będzie powodować pojawienie się go na mapie i możliwość zarządzania nim w celu jego załatwienia.

Wersja testowa jest dostępna na wewnętrznym portalu mapowym oraz zewnętrznym (sip2.police.pl) – moduł „Zgłoszenia publiczne”.

Planuje się, że nadesłane w ten zgłoszenia będą moderowane przez komórkę SIP, która będzie przekierowywać je do właściwego Wydziału, jednostki czy Zakładu w celu interwencji i załatwienia.

Odpowiedni pracownik będzie mógł po załatwieniu zgłoszenia zmienić jego status, ewentualnie opatrzyć zgłoszenie stosownym komentarzem, co spowoduje, że aplikacja automatycznie poinformuje mailowo zgłaszającego.

Poniżej przedstawiono kategorie zgłoszeń.

  • Uszkodzenie drogi lub chodnika
  • Dewastacja
  • Awarie wodociągów lub kanalizacji
  • Zdewastowana zieleń (w obszarze terenów publicznych)
  • Odpady niebezpieczne
  • Padłe zwierzę
  • Nie działające oświetlenie na terenach publicznych
  • Zagrożenie porządku i bezpieczeństwa
  • Zgłoś błąd mapy