Przedstawiciele instytucji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorcy planujący realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej ze środków zewnętrznych mogą zgłaszać planowane przedsięwzięcia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zgłoszenie planowanego działania/przedsięwzięcia będzie podstawą aktualizacji przedmiotowego dokumentu oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej, którą dokument został przyjęty do realizacji. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police

Obwieszczenie Burmistrza Polic

Formularz zgłoszeniowy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, który wytycza kierunki działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Police, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest jego uzupełnienie o nowe zadania zgłaszane przez różne podmioty, których realizacja przyczyni się do poprawy gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Police.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police w terminie od dnia 20.02.2019 roku do 12.03.2019 roku:

  1. w Urzędzie Miejskim w Policach, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, pok. 151 w godzinach od 8.00 do 15.00;

  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl);

Wnioski i uwagi oraz zgłoszenia można składać na formularzach, znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach oraz w BIP jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, w Wydziale Rozwoju i Funduszy Pomocowych w terminie od dnia 20.02.2019 roku do 12.03.2019 roku:

- w formie pisemnej na adres Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej Urzędu Miejskiego w Policach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej.