Burmistrz Polic Władysław Diakun oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, parafowali w piątek umowę na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w gminie Police.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu wyniesie 2 238 920,00 zł, z czego Gmina Police otrzyma dofinansowanie na poziomie 1 903 082,00 zł, czyli 85%.

Ścieżki rowerowe powstaną wzdłuż ulicy Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego (nieopodal węzła przesiadkowego) do skrzyżowania z ulicą Zamenhofa oraz wzdłuż ulic Rurowej – Tanowskiej – Roweckiego.

Celem projektu jest ograniczenie ruchu drogowego w centrum miasta i wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez zwiększenie liczby osób rezygnujących z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu rowerowego jako środka dojazdu do centrum przesiadkowego, miejsc pracy i szkoły.